Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich - Oddział Śląski

Witamy na stronie KSLP - Oddział Śląski

Wszechmogący i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo
i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna,
zwłaszcza w świętej osobie Twego jednorodzonego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa Ciebie prosimy,
racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy w naszych podróżach po internecie
kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą
i traktowali wszelkie napotkane dusze z miłosierdziem i cierpliwością.


Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami dostępnymi
w dziale Aktualności